ELEKTROŠTIKA, s.r.o.

Dodavatel projekčních a montážních prací v energetice
- kabelové a venkovní sítě VN, NN, TS, VO.

O nás

Jsme projekční kancelář zabývající se projektováním elektro-distribučních zařízení, kabelových rozvodů VN a NN, nadzemního vedení VN a NN, veřejného osvětlení a transformačních stanic.

Tyto projektové práce provádíme včetně kompletní inženýrské činnosti a včetně získání potřebných povolení pro stavbu.

Naši pracovníci mají k dispozici moderní vybavení (průběžně obnovované), díky kterému jsou schopni rychle a efektivně vytvořit kvalitní a přehlednou projektovou dokumentaci. Jejich mnoholeté zkušenosti podtrhuje odbornost, kterou za uplynulé roky získali díky různým školením, seminářům a přednáškám v oboru.

Odd. Inženýrinku, které mají k dispozici naši projektanti, zajišťují zkušené pracovnice, které v tomto oboru působí již mnoho let a mají dostatek zkušeností k tomu, aby každou stavbu dovedly do zdárného konce. Mimo jiné zajišťují nad rámec inženýrské činnosti k projektům také vklady věcných břemen do katastru nemovitostí po realizaci jednotlivých staveb a výjimkou nejsou ani činnosti jako je dělení a odkupy pozemků a vklady budov do katastru nemovitostí.

Přípravu k naší projekční činnosti zajišťují renomované geodetické firmy a to na základě uzavřených rámcových smluv.

Mimo projekční činnosti provádíme rovněž zákresy skutečných provedení a pro distribuční společnosti pak digitální zákresy skutečných stavů dle jednotlivých jejich platných metodik.

 


ESF OPLZZ OPPA Praha EU